Gamla Hamn i Jakobstad. Bild: www.jakobstad.fi

Jakobstad hälsar er välkomna

Om drygt ett år fylls Jakobstad av mera musik, sång och dans än vanligt när Skolmusik 2020 går av stapeln. Vi har träffat stadsdirektör Kristina Stenman och ungdomsfullmäktigeledamöterna Ronja Huhtamäki och Felix Nygård som hälsar välkomna till staden!

Havet och miljön finns nära oss varje dag, hälsar Kristina Stenman, stadsdirektör i Jakobstad

Tanken på att ordna Skolmusik i Jakobstad efter snart 25 års paus har länge varit på tapeten för DUNK. Senaste stora festival som förbundet ordnade i Jakobstad var den samnordiska barn- och ungdomskörfestivalen Norbusang 2009, som blev en stor succé. Efter Skolmusik 2017 fick vi en inbjudan av bildningsdirektör Jan Levander att diskutera möjligheten att ordna Skolmusik i Jakobstad, och utgående från detta förtroende arbetade vi vidare.

Skolmusik 2020 kommer att ordnas i tätt samarbete med staden Jakobstad, och alla dess kulturinstitutioner och utbildare.

Relaterade artiklar