Konserter

Konserter

Under Skolmusik 2024 ordnas förutom festkonserten ett antal olika konserter som deltagarna kan uppträda på eller ta del av som publik. 

FESTKONSERT(ER)

Festkonserten ordnas i första hand tidigt på torsdag kväll. Ifall av stort deltagarintresse ordnas två identiska festkonserter, en på torsdag kväll och en på fredag dag.  Festkonserten arrangeras i Hakametsä ishall. På festkonserten framförs den officiella Skolmusikrepertoaren med konferencierer och orkester. Notera att deltagande på festkonserten med en grupp innebär att man deltar i programmet och framförandet av den gemensamma repertoaren. Sångarna är alltså både artister och publik! Anmälan till festkonserten görs i anmälningsformuläret. Repertoarhäftet fungerar som inträdesbiljett till festkonserten för eleverna.

MOSAIKKONSERTER

Mosaikkonserterna planeras på förhand för att skapa en så bra konsertupplevelse som möjligt såväl för de som står på scenen som för de som sitter i publiken, bland annat med hjälp av professionell scen- och ljudteknik. Skicka in en demo till skolmusik@dunk.fi om ni vill uppträda på en mosaikkonsert, senast 1.2.2024. Baserat på demona bygger vi upp en så bra konserthelhet som möjligt.

OPEN STAGE

Open Stage-konserterna är lite mindre, och grupperna uppträder akustiskt med eget program. Ni anmäler er till Open Stage-konserterna i anmälningsformuläret. E-posta namn på er grupp/ert framträdande senast 1.2.2024 till skolmusik@dunk.fi.

GÄSTKONSERTER

Under Skolmusik ordnas även gästkonserter och deltagande grupper kan ta del av dessa som publik. Information kring gästkonserterna är på kommande. Informationen uppdateras fram till evenemanget. I anmälningsformuläret kan ni kryssa i om ni önskar delta i en gästkonsert som publik och vi pusslar ihop vilken konsert som passar ert schema bäst.