Image
Skolmusik är en musikfestival för skolelever och studerande som ordnas nästa gång 24-25.4.2024 i Tammerfors. Välkommen till en festival fylld av glädje, kreativitet och fina musikaliska ögonblick!
Här hittas info för Skolmusik 2024

Vad är Skolmusik?

Skolmusik är en stor musikfestival för elever i grundskolan och på andra stadiet. Festivalen ordnas vanligtvis med tre års mellanrum och lockar tusentals deltagare från hela Svenskfinland. Arrangör är DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Den första riksomfattande Skolmusikfestivalen ordnades i Åbo 1990, och efter det har festivaler ordnats i Jakobstad, Mariehamn, Helsingfors, Esbo och i Vasa/Korsholm.

Image
Image