Image
Skolmusik är en musikfestival för skolelever och studerande som ordnas nästa gång 24-26.4.2024 i Tammerfors. Anmälan till Skolmusik 2024 har öppnats och kan redigeras fram till slutet av januari. Du kan även nu beställa repertoarhäftet till Skolmusik!

Vad är Skolmusik?

Skolmusik är en stor musikfestival för elever i grundskolan och på andra stadiet. Festivalen ordnas vanligtvis med tre års mellanrum och lockar tusentals deltagare från hela Svenskfinland. Arrangör är DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Den första riksomfattande Skolmusikfestivalen ordnades i Åbo 1990, och efter det har festivaler ordnats i Jakobstad, Mariehamn, Helsingfors, Esbo och i Vasa/Korsholm.

Image