Personal

Martin Enroth
verksamhetsledare
martin@dunk.fi
+358-40-715 46 97

Matilda Ångerman
projektassistent
matilda@dunk.fi

Anna Hagen
projektkoordinator
anna@dunk.fi

Fanny Sjölind
projektkoordinator
fanny@dunk.fi

Produktionsteam

Hanna Kronqvist
ordförande för DUNK

Peter Roos
rektor, Jakobstadsnejdens Musikinstitut

Marja-Leena Hyytinen
kultursekreterare, Jakobstad

Miira Holländer
evenemangsproducent, Musik & Talang och Norbusang

Carl-Johan Hultgren
musikpedagog, Yrkesakademin i Österbotten

Marcus Söderström
utbildningsansvarig i musik, Yrkeshögskolan Novia

Johanna Stenback
content and event producer, Moomin Characters Oy Ltd

 

 

Johan ”Nisse” Nybäck
musikproducent

Anna Madsen
intendent, Jakobstads Sinfonietta

Mikael Fröjdö
rektor, Zachariasskolan

Anders Häggblom
CEO, Ab Frontline Audio Oy

Anders Englund
PM – Project Manager, Ab Frontline Audio Oy

Tobias Lönnquist
CDO – Chief Design Officer, Ab Frontline Oy

Besöks- och faktureringsadress

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
Skolmusik 2020
Hovrättsesplanaden 15 C 35
65100 Vasa, Finland

Besöksadress i Jakobstad, Campus Allegro, B2 rum 253.

Besöksadress i Vasa, Hartmanshuset, med ingång från Hartmansgränden, 5:e vån.

FO-nummer: 1093976-7

Skolmusik 2020 ordnas av den riksomfattande ungdomsorganisationen DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.