Personal

Hilde Losvik
Verksamhetsledare
hilde@dunk.fi
040 045 5605

Matilda Ångerman
Produktionsassistent
matilda@dunk.fi
045 805 1790

Jessica Mattila
projektkoordinator
jessica@dunk.fi

Produktionsteam

Hanna Kronqvist
ordförande för DUNK

Peter Roos
rektor, Jakobstadsnejdens Musikinstitut

Marja-Leena Hyytinen
kultursekreterare, Jakobstad

Carl-Johan Hultgren
musikpedagog, Yrkesakademin i Österbotten

Marcus Söderström
utbildningsansvarig i musik, Yrkeshögskolan Novia

Johanna Stenback
content and event producer, Moomin Characters Oy Ltd

 

 

Johan ”Nisse” Nybäck
musikproducent

Anna Madsen
intendent, Jakobstads Sinfonietta

Mikael Fröjdö
rektor, Zachariasskolan

Anders Häggblom
CEO, Ab Frontline Audio Oy

Anders Englund
PM – Project Manager, Ab Frontline Audio Oy

Tobias Lönnquist
CDO – Chief Design Officer, Ab Frontline Oy

  Besöks- och faktureringsadress

  DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
  Skolmusik 2021
  Hovrättsesplanaden 15 C 35
  65100 Vasa, Finland

  Besöksadress i Jakobstad, Campus Allegro, B2 rum 253.

  Besöksadress i Vasa, Hartmanshuset, med ingång från Hartmansgränden, 5:e vån.

  FO-nummer: 1093976-7

  Skolmusik 2021 ordnas av den riksomfattande ungdomsorganisationen DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.