Kompositionstävling för blåsorkester

23.05.2019

Ouvertyrens längd skall vara 4-5 minuter och nivån behöver vara anpassad till avancerad ungdoms/amatör-orkester nivå (grad3-4). Musikstilen är fri och FSSMF uppmuntrar även kompositörer av olika musikstilar att delta med bidrag. Man kan lämna in flera bidrag under samma pseudonym. Kompositionen bör vara i partitur-form med möjlighet till tillhörande orkesterstämmor. Bidragen får inte tidigare ha framförts eller publicerats offentligt.

Besättningen är symfonisk blåsorkester med möjlighet till utökat slagverk. Stycket kommer att framföras under öppningsceremonier på Skolmusik i maj 2020 i Jakobstad men också under tillställningar som ordnas av FSSMF.

Finlands svenska sång- och musikförbund reserverar förlagsrätten till vinnande tävlingskompositioner. De prisbelönta bidragen kan även fungera som repertoar under Sång- och Musikfesten 2021 i Helsingfors. Vinnande bidrag kan distribueras fritt till medlemsorkestrar Finlands svenska sång- och musikförbund. Upphovsrätten förblir hos kompositören.

Bidragen inlämnas under pseudonym och med ett slutet kuvert innehållande kontakt uppgifter om upphovsmannen. De skickas per e-post i pdf format eller som utskrivet per post senast 31.10.2019 till:

Finlands svenska sång- och musikförbund
Georgsgatan 18, L4
00120 Helsingfors

Mer om tävlingen på www.blasmusik.fi

(Källa: Resonans 02/2019)


Frågor och mer information ger personalen på FSSMF.
DUNK och Skolmusik 2020 ansvarar inte för tävlingen, dess regler och villkor.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen