Om Skolmusik

Initiativet till Skolmusik togs ursprungligen av DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. som grundades den 5 april 1987. DUNK fungerar som en självständig musikorganisation för ungdomar och har ingått ett mera organiserat samarbete med skolmusiken samt de finlandssvenska musikutbildarna och den grundläggande konstundervisningen.

Runt om i Svenskfinland hölls under 1980-talet lokala Skolmusikkonserter där några skolor från samma region samlades till en gemensam stor konsert. DUNK tog initiativet till den första riksomfattande Skolmusikfestivalen som hölls i Åbo 1990. Sedan följde Jakobstad 1993, Mariehamn 1997, Helsingfors 2000 och Vasa-Korsholm 2003. År 2007 återvände Skolmusik till Åbo och år 2010 ordnades festivalen på Åland.

2013 ordnades Skolmusik i Esbo och senaste Skolmusikfestivalen sammanföll med firandet av Finlands 100 år av självständighet, och som värdorter fungerade Korsholm och Vasa.

Målgrupp och syfte

Skolmusik är ett växande evenemang som riktar sig främst till elever i grundskolan, gymnasiet och blås- och stråkensembler runt om i Svenskfinland. Syftet med Skolmusik är att samla skolelever för att uppleva musik tillsammans. Samtidigt pågår ett brett musikaliskt och kulturellt utbyte genom konserter och workshoppar. Skolmusik ger också ett konkret stöd för musikläraren i musikundervisningen genom ny repertoar, lärarhandledning och fortbildning.

Skolmusik har förutom sin rent musikaliska funktion också en starkt identitetsskapande effekt som ett svenskspråkigt kulturellt evenemang för barn och ungdomar. Evenemanget inkluderar även finskspråkiga elever och barn av annan etnicitet till ett positivt utbyte och umgänge med musiken som gemensamt språk.

Skolmusik har ordnats sedan 1990