Om Skolmusik

Ett identitets­skapande evene­mang

Skolmusik har förutom sin rent musikaliska funktion också en starkt identitetsskapande effekt som ett svenskspråkigt kulturellt evenemang för barn och ungdomar.

Om skolmusik

Det första Skolmusikevenemanget hölls i Karleby Idrottsgård år 1981 med 1.600 deltagare från Nykarleby-, Pedersöre- och Karlebynejden. Efter några år med regionala Skolmusikkonserter runtom i Svenskfinland ordnades den första allösterbottniska Skolmusik år 1985 i Vasa Ishall med över 3500 deltagare, med Länsskolavdelningen som arrangör. Efter detta inleddes planeringen av en allfinlandssvensk Skolmusik.

Skolmusik var bland annat en bidragande orsak till grundandet av DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f den 5 april 1987. DUNK fungerar som en självständig musikorganisation för ungdomar och har ingått ett mera organiserat samarbete med skolmusiken samt de finlandssvenska musikutbildarna och den grundläggande konstundervisningen.

DUNK tog över ansvaret för Skolmusik och skapade den första riksomfattande Skolmusikfestivalen som hölls i Åbo 1990. Sedan följde Jakobstad 1993, Mariehamn 1997, Helsingfors 2000 och Vasa-Korsholm 2003. År 2007 återvände Skolmusik till Åbo och år 2010 ordnades festivalen på Åland.

2013 ordnades Skolmusik i Esbo, 2017 i Korsholm och Vasa och senaste festival ordnades digitalt 2021 med Jakobstad som värdort. Nästa Skolmusik ordnas 24-25 april 2024 i Tammerfors.

Image

Målgrupp & syfte

Skolmusik är ett växande evenemang som riktar sig främst till elever i grundskolan, gymnasiet och blås- och stråkensembler runt om i Svenskfinland. Syftet med Skolmusik är att samla skolelever för att uppleva musik tillsammans. Samtidigt pågår ett brett musikaliskt och kulturellt utbyte genom konserter och workshoppar. Skolmusik ger också ett konkret stöd för musikläraren i musikundervisningen genom ny repertoar, lärarhandledning och fortbildning.

Skolmusik har förutom sin rent musikaliska funktion också en starkt identitetsskapande effekt som ett svenskspråkigt kulturellt evenemang för barn och ungdomar. Evenemanget inkluderar även finskspråkiga elever och barn av annan etnicitet till ett positivt utbyte och umgänge med musiken som gemensamt språk.

Image

Skolmusik har ordnats sedan 1990

Tidigare festivaler