Foto: Frej Vuori, Skolmusik 2013

Välkommen på Skolmusik 2020

Anmälan till Skolmusik 2020 har öppnat! Repertoarhäften och instuderingsmaterial kan beställas

Anmälningen till Skolmusik 2020 sker via skolmusik.fi. Anmäl er redan nu om ni önskar delta i skolmusikprogrammet. Du kan komplettera och redigera din anmälan fram till 31.1.2020.

Repertoarhäftet kan nu beställas via vår hemsida. Häften kan hämtas från våra kontor i Jakobstad eller Vasa, vi levererar också per post. Repertoarhäftet fungerar som deltagarnas biljett till festkonserten. Som komplement till repertoarhäftet får lärare tillgång till material via dunk.laromedel.fi som fungerar som stöd vid instuderingen av materialet. Här hittar du noter, ljudfiler, lärarhandledning samt material kring kampanjen #VÅRTHAV. Via gratis.laromedel.fi kan du bekanta dig med repertoaren.

På vår hemsida kan du bekanta dig med programmet under Skolmusik. Din grupp kan delta i festkonserten fredag kväll eller lördag eftermiddag. Vi uppdaterar ramplanen med konserter, workshops och annat program efter hand.

 

Relaterade artiklar