Två identiska festkonserter

En vanlig fråga vi får är denna: Är det bättre att delta i fredagens eller i lördagens festkonsert? Här avslöjas det odramatiska svaret, nämligen att konserterna är likadana.

#VÅRTHAV

Skolmusik deltar i nationell kampanj för att stöda Östersjön.

Bekanta dig med havstemat på SuomiAreena

Råkar du vara i Björneborg onsdagen den 17.7 har du chansen att bekanta dig med vårt havstema i samband med panelen ”Bridge over polluted water – Can a whole lot of work save the Baltic Sea?”