Skolmusik 2020 informerar offentligt i bild och i text om sin verksamhet bland annat via sin webbplats och sociala medier.

Ifall en deltagare inte vill finnas med på en bild raderas den bilden på begäran.

Under evenemanget finns av arrangören anställda fotografer samt press och media som dokumenterar verksamheten. Evenemanget bevakas med stor sannolikhet av Yle.

Med tanke på Skolmusikfestivalens omfattning har arrangören (DUNK) ingen realistisk möjlighet att begära de enskilda elevernas målsmäns samtycke för fotografering. Därför är det viktigt att deltagargrupperna och deras ansvariga kontaktpersoner kontrollerar saken.

I anmälningsskedet kommer en obligatorisk fråga om huruvida kontaktpersonen samtycker till att material som produceras under festivalen presenteras kan publiceras i media. Skolmusik 2020 uppmanar de deltagande grupperna att informera vårdnadshavarna för minderåriga deltagare om fotografering och film/streaming under evenemanget. Kontaktpersonerna för de deltagande skolorna och grupperna ansvarar för att på förhand informera och kontrollera att fotografering och film/streaming är tillåten.

Frågor

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta den registeransvariga eller de ansvariga för Skolmusik 2020, eller styrelsen för DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Kontaktinformation

Data Protection Officer:
Martin Enroth, verksamhetsledare, tel. +358-40-715 46 97, e-post: martin@dunk.fi
Postadress: Skolmusik 2020 ℅ DUNK, Dataskydd vid Skolmusik 2020, Hovrättsesplanaden 15 C 35, 65100 Vasa, Finland
Besöksadress: Hartmans hus, Hovrättsesplanaden 15 C 35, 65100 Vasa. Ingång från Hartmansgränden, våning 5