Skolmusik 2021

Tavoite

Skolmusik on kasvava tapahtuma, joka muutaman vuoden välein kerää yhteen suuren joukon nuoria laulamaan ja musisoimaan yhdessä. Tapahtuman tavoite on musiikin kokeminen ja luominen yhdessä työpajojen ja konserttien kautta.

Skolmusik-tapahtumaan osallistuu ensisijaisesti ruotsinkielisiä oppilaita, mutta toivotamme mukaan myös suomenkieliset ja eri etnisten ryhmien nuoret. Musiikki on yhteinen kieli, jonka kautta luomme yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Skolmusik tarjoaa musiikinopettajille tukea jatkokoulutuksen ja ohjauksen muodossa. Lisäksi opettajat saavat käyttöönsä tapahtumaa varten luotouja uusia kappaleita, joita voi hyödyntää opetuksessa.

 

Tausta

Skolmusik-tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran maanlaajuisesti vuonna 1990, ja sen jälkeen tapahtuma on järjestetty 3-4 vuoden välein. Järjestäjänä toimii DUNK-yhdistys (De ungas musikförbund i Svenskfinland).

Tapahtuma on järjestetty useilla eri paikkakunnilla; Turussa, Maarianhaminassa, Helsingissä, Espoossa ja Vaasassa. Vuonna 2021 tapahtumapaikkana on Pietarsaari.