Information om Skolmusik 2020 erbjuds under hösten i samband med olika lärarfortbildningar.

Datum för höstens infotillfällen

Under höstterminen informerar personalen om Skolmusik 2020 i samband med olika fortbildningstillfällen i Helsingfors, Vasa och i Pedersöre

Under infotillfällena presenterar vi Skolmusik 2020 med praktiskt upplägg och det konstnärliga och pedagogiska innehållet. Vi informerar även om hur deltagarna på olika sätt kan engagera sig i kampanjen #vårthav.

Först i tur medverkar vi i Svenska Litteratursällskapets kostnadsfria fortbildning för musiklärare med temat ”Komposition och improvisation i musikundervisningen” fredagen den 6.9.2019. Du kan bekanta dig med hela fortbildningsprogrammet här. Anmäl dig till detta seminarium senast den 3 september.

Lördag 7.9.2019 befinner sig Skolmusikteamet på fortbildningsdag i Sursik skola i Pedersöre i samarbete med CLL – Centret för livslångt lärande. Den 5.10.2019 deltar vi i fortbildningsdagen för österbottniska lärare i Vasa med temat ”Läsning gör skillnad”. Du kan läsa mer om programmet och utställarna här.

Konst- och musikutbildningsdagar i Vasa

Välkommen på konst- och musikutbildningsdagar 20-21.9 i Vasa! I årets konst- och musikutbildningsdagar träffar du bland annat forskaren, musikpedagogen och musikern Tuulikki Laes och dekanus Fritjof Sahlström. Konst- och musikutildningsdagarna riktar sig till dig som är engagerad i utbildningsfrågor inom konst och musik på alla stader. Programmet erbjuder egna workshoppar för dig som är aktiv inom småbarnspedagogik, musiklärare och yrkesutbildare.

I samband med konst- och musikutbildningsdagarna presenterar i Skolmusik 2020 och #vårthav-kampanjen och erbjuder kostnadsfria workshoppar för musiklekis och småbarnspedagogik, barnkör och diskussionsforum för utbildningsledare. Du kan läsa mer om hela programmet och anmäla dig här via DUNKs hemsida.

 

 

 

Relaterade artiklar