Skolmusik 2017 i Botniahallen, Korsholm, bjöd på två identiska festkonserter. Foto: Johan Hagström

Två identiska festkonserter

En vanlig fråga vi får är denna: Är det bättre att delta i fredagens eller i lördagens festkonsert? Här avslöjas det odramatiska svaret, nämligen att konserterna är likadana.

Konceptet med två likadana festkonserter är inte nytt, men kan verka främmande i Skolmusiksammanhang. Under de senaste festivalerna har dubbla identiska konserter ordnats både i Mariehamn 2010 och i Korsholm 2017. Det är sällsynt med arenor som rymmer en hel stor Skolmusikfestival på en och samma gång på våra breddgrader.

Ishallen i Jakobstad kommer att rymma ett stort antal sångare och en mycket liten mängd civil publik. Även med endast ett fåtal publikplatser kunde vi konstatera redan i och med intresseanmälningarna, att vi behöver ordna två stycken identiska festkonserter.

Båda konserterna kommer att ha samma repertoar, samma orkester, dans och programvärdar.

Den enda skillnaden är att de sjungande deltagarna är olika fredag kväll och lördag dag i ishallen i Jakobstad. Bägge konserterna kommer att bevakas av press och media.

Från arrangörshåll vill jag betona att det inte heller är någon ”statusskillnad” i konserterna. Vi går in för bägge konserter med fullt ös.

I skrivande stund, onsdag den 17.11, med en dryg månad kvar av anmälningstiden ser jag att majoriteten av de grupper som har anmält sig vill delta på fredagens festkonsert. Med gemensamma krafter skall vi sträva efter en jämn balans med de båda festkonserterna.

Martin Enroth den 27.11.2019

Relaterade artiklar