#VÅRTHAV

Skolmusik deltar i nationell kampanj för att stöda Östersjön.