Historien om Skolmusik

– I slutet av 1970-talet fick jag av Länsskolavdelningen i Vasa län förtroendeuppdraget som länshandledare i musik. I kontakten med lärare konstaterades att ämnet musik i många skolor inte hade…