Anmäl er till workshops

Workshops

Skolmusik erbjuder digitala workshoppar och program ni kan delta i under festivalveckan! Här är de online workshoppar som erbjuds under Skolmusikveckan från den 3.5.2021. Anmälning via Lyyti: https://www.lyyti.in/Skolmusik_workshops_0963

Plats på scen - en workshop om scenskräck och hur du hanterar den

Hålla en presentation i skolan, uppträda med bandet, inträdesprov till musikutbildningen, hålla tal på bröllop… livet är fullt situationer då vi behöver våga ta plats inför publik men 90% av oss lider av någon form av scenskräck. I den här workshopen går vi igenom vad scenskräck är, vad som händer i kroppen och praktiska tips och övningar på hur du kan förhindra att nerverna tar över. 

Workshopdragare: Josefin Silén är verksam musikalartist (Mary Poppins på Svenska Teatern) och utbildad yogalärare.

Åldersgrupp: 10-12 år
Avgift: 20€

Teater i undervisningen: Festen

Som ett förarbete för musikalen Tjugo Sekunder har scenkonstutbildningen på Novias Yrkeshögskolan arbetat fram ett TIU-program som riktar sig till studerande från 15 år uppåt. Skolmusik har i och med samarbetet med Novia fått lov att dela med sig av det digitala TUI-programmet till skolorna som deltar i Skolmusik!

TIU-programmet är ett samarbete mellan läraren, studerande och skådespelare. Det filmade materialet tar X minuter, men mängden tid klassen spenderar på de olika bearbetningsdelarna är upp till dig. Hela paketet ska gå att genomföra på cirka 75 min. Om tiden inte räcker till så är det fritt fram att modifiera materialet så att det passar ert tidsschema och er grupp.

Utarbetat av Yrkeshögskolan Novias scenkonstutbildning under ledning av Gabriele Alisch.

Åldersgrupp 15-18 år
Gratis (men förhandsanmälan krävs för att få tillgång till materialet)

Teatteri opetuksessa: Odotus

TUI-programmet erbjuds även på finska om man vill integrera det i finska-undervisningen:

TIE on lyhenne sanoista Theatre in education eli teatteri opetuksessa. Odotus on Ammattikorkeakoulu Novian näyttämötaiteen toisen vuosikurssin opiskelijoiden kehittämä TIE-esitys, ja sen kohderyhmänä ovat lukiolaiset sekä peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset.

TIE on interaktiivinen teatterimuoto joka tuo teatterin osaksi oppimisprosessia. TIE-ohjelma on vahvasti kytköksissä opetussuunnitelmaan ja oppimistavoitteisiin. Näyttelijät ja opiskelijat ovat kaikki osallisia esityksen rakentamisessa. Tämän TIE-esityksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden tunne- ja empatiataitoja, sosiaalisia taitoja sekä kykyä pitää huolta itsestään ja muista.

Ikäryhmä 15-18 v.
Ilmainen (mutta vaatii ilmoittautuminen, jotta saa materiaalit käyttöön)

Kollektiv improvisation med Soundpainting

Prova på att improvisera och komponera kollektivt med hjälp av verktyget soundpaintingSoundpainting är ett internationellt teckenspråk skapat av Walter Thompson för musiker, dansare, skådespelare och visuella konstnärer. Teckenspråket innehåller mer än 1200 handtecken, med vilka live kompositören, soundpaintaren, kan ge scenartisterna direktiv om vad sorts material som önskas av dem till näst samt forma det scenartisterna framför. Med handtecknen ger gruppens ledare ramar inom vilka artisterna improviserar. Soundpainting är alltså inte en musikstil, utan en non-verbal kommunikationsform så som notskrift, anpassad till musik som komponeras samtidigt som den framförs. Verkstaden kräver inga förkunskaper. Tecknen är lätta och roliga att lära sig.

Till verkstaden, som består av en video serie, hör uppvärmningsövningar som är riktade till alla åldrar, ett avsnitt som speciellt är riktat till lågstadiet, ett till högstadiet och ett till gymnasiet, men beroende på hurdan gruppen är, kan det bra vara att nån av de andra avsnitten också passar just den gruppen.

Varje avsnitt fokuserar in på ett av musikens element. Lågstadiets avsnitt handlar om ljud och klang, högstadiets om rytm och gymnasiets om melodi och harmoni.

Workshopsledare:
Sonja Korkman (MuM) är sångerska, pedagog, körledare och kompositör. Hon har arbetat med Soundpainting i över tio år, både som kompositör för tiomanna orkestern Helsinki Soundpainting Ensemble och som musikpedagog. Korkman har dragit kurser i Soundpainting och improvisation bl.a. på Sibelius-Akademin, musikskolor, högstadium, dagis, arbetsplatser, kör- och orkesterläger.

Åldersgrupp:  första och andra stadiet
Avgift: 20 €/skola

Musikverkstad med Boomwhackers

Kul och interaktiv musik och rytm verkstad som passar alla åldrar och kunskapsnivåer. Under verkstaden kommer deltagarna att delas in i grupper där varje grupp har en egen roll och rytm. Tillsammans kommer vi att skapa ett musikaliskt konstverk av en känd låt! Kraften bakom verkstaden är det musikaliska samarbetet mellan de olika grupperna och deltagare får uppleva den inspirerande känslan av att skapa tillsammans. Denna verkstad ger energi och vi kommer även att inkludera danssteg, som hjälper att utveckla både koordination, motorik, rytmkänsla och musikalitet. Boomwhackers är perfekta att använda för att utforska olika ljud, tonhöjder, polyrytmik och ackord.
Boomwhackers är färgglada plasttuber stämda i längder till olika toner. Slå på nästan vad som helst för att få ton, ex.vis din kropp eller något föremål och WOW du gör musik! Ett av få musikinstrument som kan användas i grupp och låta bra, redan från första ögonblicket. Direktmusik! Alla kan använda dem och musiker tycker att de är en riktig HIT! Se Boomwhackers in action här

 

Workshopsledare: Vicky O’Neon, trumslagare, artist och medgrundare av föreningarna Rock Donna och Girls Rock London.

Antal deltagare: Min. 7 men kan vara hur många som helst!
Längd: 45min
Utrustning: Boomwhackers, minst en per deltagare. Köp boomwhackers här
Ålder: Alla åldrar
Pris: 20€/skola

Text på text - Skrivverkstad

Vi jobbar skrivpedagogiskt med utgångspunkt i ett musikstycke och startar i verkets melodi- och textvärld. I korta filmsekvenser leder skrivpedagog Annette Kronholm-Cederberg deltagarna genom en kreativ och rolig skrivverkstad. Inget är rätt och fel, mer lek och lust i att bygga text på text.

Workshopledare: Annette Kronholm-Cederberg har lång skrivpedagogisk erfarenhet som modersmålslärare, kurslärare i kreativt skrivande och som skrivforskare. För tillfället är hon projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23).

Ålder: åk 7-9
Pris: Gratis (men kräver förhandsanmälning)

Lär dig musikproduktion i Soundtrap

En presentation i grunderna för musikproduktion i Soundtrap, en kostnadsfri online-plattform som tillåter användare att skapa musik eller podcasts. Dina elever kan med hjälp av videon lära sig hur man kan jobba med musikproduktion, hurdan utrustning man behöver, vilka grundläggande verktyg det finns i programmet och hur man använder dem samt vad man kan göra med olika typer av effekter. Presentationen är utformad av Johan ”Nisse” Nybäck och presenteras av Kevin Bangoy och Nathalie Snellman.

Ålder: första och andra stadiet
Pris: 20€/skola