Skolmusik 2021: alla workshops

Boomwhackers workshop med Vicky o’Neon
https://youtu.be/94iah4SQZ0Q

Teater i Undervisningen: Festen
Instuderingsmaterial: Festen: pedagogiskt material för lärare
https://youtu.be/AB28PzbtRe8

Teatteri opetuksessa: Odotus
Oppiskelumateriaali: Odotus: Kirjallinen opiskelumateriaali
https://youtu.be/r4DSFtuF3iw

Musikproduktion i Soundtrap
Länk till spellista med videor: https://youtube.com/playlist?list=PLkGD_95BZquo5Ce63vefiK5XlPHuCDMzY

Kollektiv improvisation i Soundpainting
Följebrev med instruktioner: Följebrev Soundpainting workshop
Länk till spellista med videor: https://youtube.com/playlist?list=PLkGD_95BZquolDw86beDrVsAPY8mLWbH3
Notera att de tre sista videorna riktar sig till olika stadier.

Text på text – Skrivverkstad
https://youtu.be/l9YBGkEPenw

Plats på scen – En workshop i scenskräck
https://youtu.be/piIwLgQxyIo