Repertoarseminarier

Välkomna på repertoarseminarier där vi tillsammans sjunger igenom Skolmusikrepertoaren och delar råd, tips och inspiration för hur ni kan jobba med repertoaren med era grupper. Under repertoarseminarierna går vi igenom hela repertoaren för Skolmusik 2024 med en kunnig sånglärare, vi övar på svåra stämmor, ger tips och idéer på hur du får maximal nytta av materialet och delar goda råd och tankar med varandra.

Ta kontakt med Tobias på tobias@dunk.fi med önskemål gällande innehåll eller om frågor uppstår. Deltagande i repertoarseminarierna är kostnadsfritt.

Det första seminariet ordnas i Jakobstad i samarbete med Kulturum – forum för konstundervisning på Konstutbildningsdagarna kl 10 -12:30 torsdag 1.2.2024 i Campus Allegro. Om du endast deltar i repertoarseminariet behöver du inte betala deltagaravgift för Konstundervisningsdagarna. Anmälan till repertoarseminariet i Jakobstad sker via Konstutbildningsdagarnas anmälningsblankett.

Läs mer om Konstundervisningsdagarna och anmäl dig här!

Det kommer även att ordnas repertoarseminarier i Helsingfors och Åbo i februari, samt i Tammerfors i mars. Observera att ändringar kan ske.

Mer information om repertoarseminarierna i Helsingfors, Åbo och Tammerfors publiceras i januari på skolmusik.fi och på Skolmusiks sociala medier.