Värdorten Jakobstad

Skolmusik ordnas den 6-8 maj 2021 i Jakobstad i Österbotten. Jakobstad har även tidigare fungerat som värdort för festivalen år 1993. Sedan dess har både festivalen och staden Jakobstad genomgått stor utveckling, och detta innebär nya koncept och samarbeten kring att anordna en festival av Skolmusiks kaliber.

Staden Jakobstad har profilerat sig som en kulturstad och en viktig studiestad som utbildar unga människor inom många olika områden med högklassigt kunnande.

Skolmusik 2021 samarbetar tätt både med Jakobstads stad och med de olika enheterna inom Campus Allegro samt andra aktörer inom Jakobstads föreningsliv, näringsliv och turism.

Program

Skolmusikfestivalen erbjuder ett brett utbud högklassiga och proffsiga konserter och intressanta workshoppar. Skolmusik 2021 kommer att erbjuda deltagarna möjlighet att uppträda på de uppskattade mosaikkonserterna och på öppna scener. Programmet innehåller workshoppar där deltagarna får prova på olika aktiviteter inom konst, musik och dans.

Skolmusik 2021 kulminerar i två festkonserter fredagen den 7 maj 2021 och lördagen den 8 maj 2021 i ishallen i Jakobstad. Under festkonserterna uppträder alla deltagare tillsammans i en stor kör med orkester, och framför den på förhand inövade gemensamma repertoaren.

Festkonserterna under Skolmusik är minnesvärd audiovisuella upplevelser som garanterat berör. Konserterna är öppna för publik i den mån det finns plats. Den eftertraktade biljettförsäljningen till konserterna börjar våren 2021.

Gemensam repertoar

Skolmusik erbjuder en nyskriven repertoar och nytt undervisningsmaterial för grundskolan och andra stadiets utbildning. Läromedlen riktar sig också till skolor, körer och andra musikgrupper som inte deltar i själva festivalen.

Den nyproducerade repertoaren är ett bidrag till vår gemensamma och framtida sångskatt.

Repertoaren innehåller 11 nyskrivna verk som lanseras med tryckta noter och digitala övningsfiler som underlättar instuderingen. Alla verk har tillhörande lärarhandledning med information och tips för läraren hur du kan ta dig an musiken i undervisningen och också förslag på ämnesöverskridande verksamhet.

Repertoaren kommer att innehålla varierande genrer – jazz, Kpop, hiphop, rock, elektronisk musik och andra spännande ljudvärldar.

I referensgruppen som satte grunden för planeringen av den gemensamma repertoaren deltog Annika Sandvik, Camilla Cederholm, Heidi Storbacka, Krister Lillas, Linda Jansson, Martina Broberg, Miira Holländer, Mikael Fröjdö, Mikaela Storbacka, Nisse Nybäck, Peter Roos, Richard Mitts, Matilda Ångerman, Hanna Kronqvist och Martin Enroth.

Nyheter

Skolmusik 2021

Att planera evenemang är en utmaning under rådande omständigheter men vi ser framåt och utreder som bäst olika upplägg för Skolmusik 2021.