Festkonserten

Skolmusik 2021 kulminerar i festkonserten 7 maj som sänds via Yle Arenan och Yle 5. Konserten finns tillgänglig på Arenan direkt från morgonen och sänds på Yle 5 kl.10.30 (ca 90 minuter lång). Under festkonserten framförs repertoaren med en stor orkester. Under våren har det samlats in filmklipp från skolorna. Om man vill kan man ordna allsång i den egna skolan eller klassrummet när man ser på konserten.

Vi hoppas att SKOLMUSIK 2021 kan bidra till en känsla av tillhörighet och gemenskap och att vi genom detta upplägg kan nå fler deltagare och uppmuntra till kreativitet och mera sång och musik runt om i skolorna.

Workshops & mosaikkonserter

Skolmusik kommer att erbjuda digitala workshoppar under festkonsertveckan 3-7.5.2021, där deltagarna får prova på olika aktiviteter inom konst, musik och dans. Man kan själv välja när man plockar in workshopparna i undervisningen.

Mera information om workshoppar här: https://www.skolmusik.fi/workshops/

Deadline för material till den virtuella mosaikkonserten är avslutad. Vi sammanställer materialet och skickar ut en länk till mosaikkonserten till alla anmälda skolor i början av festivalveckan.

Värdorten Jakobstad

Skolmusik ordnas den 3-7 maj 2021 digitalt med värdorten Jakobstad i Österbotten. Jakobstad har även tidigare fungerat som värdort för festivalen år 1993. Sedan dess har både festivalen och staden Jakobstad genomgått stor utveckling, och detta innebär nya koncept och samarbeten kring att anordna en festival av Skolmusiks kaliber.

Staden Jakobstad har profilerat sig som en kulturstad och en viktig studiestad som utbildar unga människor inom många olika områden med högklassigt kunnande.

Skolmusik 2021 samarbetar tätt både med Jakobstads stad och med de olika enheterna inom Campus Allegro samt andra aktörer inom Jakobstads föreningsliv, näringsliv och turism.

Gemensam repertoar

Skolmusik erbjuder en nyskriven repertoar och nytt undervisningsmaterial för grundskolan och andra stadiets utbildning. Läromedlen riktar sig också till skolor, körer och andra musikgrupper som inte deltar i själva festivalen.

Den nyproducerade repertoaren är ett bidrag till vår gemensamma och framtida sångskatt.

Repertoaren innehåller 11 nyskrivna verk som lanseras med tryckta noter och digitala övningsfiler som underlättar instuderingen. Alla verk har tillhörande lärarhandledning med information och tips för läraren hur du kan ta dig an musiken i undervisningen och också förslag på ämnesöverskridande verksamhet. Det digitala materialet finns att tillgå på läromedelsportalen SETS.

Repertoaren innehåller varierande genrer – jazz, Kpop, hiphop, rock, elektronisk musik och andra spännande ljudvärldar.

I referensgruppen som satte grunden för planeringen av den gemensamma repertoaren deltog Annika Sandvik, Camilla Cederholm, Heidi Storbacka, Krister Lillas, Linda Jansson, Martina Broberg, Miira Holländer, Mikael Fröjdö, Mikaela Storbacka, Nisse Nybäck, Peter Roos, Richard Mitts, Matilda Ångerman, Hanna Kronqvist och Martin Enroth.

Nyheter

SKOLMUSIK 2021

SKOLMUSIK 2021 gick av stapeln vecka 18 med Jakobstad som värdort. Till följd av coronaviruspandemin ordnades hela festivalen digitalt med online workshoppar, mosaikkonsertvideon och en stor, digital festkonsert som spelats in på förhand i Schaumanssalen i Jakobstad.

Festivalveckan

Skolmusikveckan har inletts och vi hoppas ni alla har möjlighet att ta del av det online program som erbjuds! Vi hoppas att SKOLMUSIK 2021 kan bidra till en känsla av tillhörighet och gemenskap och att vi speciellt under denna vecka kan uppmuntra till kreativitet och mera sång och musik runt om i skolorna!