Den officiella anmälningstiden till Skolmusik 2020 börjar den 1 oktober 2019. Skolmusik är ett mycket efterfrågat och växande evenemang, så det lönar sig att anmäla sig till festivalen i god tid.

Anmälningstiden pågår under höstterminen 2019 eller tills festivalens maximala kapacitet är nådd. Antalet platser på festkonserterna är begränsat.

Grupper kan anmäla sitt intresse att delta i festivalen redan från och med 1 april 2019.
Preliminäranmälan garanterar inte en plats på festivalen, men är inte heller bindande från deltagarens sida.

Intresseanmäl din grupp redan nu

För vem?

Skolmusik riktar sig primärt till elever från årskurs tre i grundskolan, andra stadiets utbildning, grundläggande konstundervisning och fria bildningen. Festivalen riktar sig primärt till skolor, körer, musikgrupper och andra sammanslutningar med en myndig ansvarsperson. Enskilda intresserade bör kontakta festivalkansliet för mer information gällande deltagandet.

Alla konserter är öppna för allmänheten i den mån konserterna inte är fullbokade på förhand.

Kostnad

Att delta i Skolmusik 2020 kostar en avgift per deltagande elever, lärare och medföljande vuxna. Avgiften berättigar till festivalpass och ett personligt sånghäfte. Utöver detta bör de deltagande grupperna beakta avgifter för kost och logi och transporter, samt för eventuella workshoppar och stadens turismutbud.

Priserna lanseras på denna sida inom kort! Kontakta oss om du har brådskande frågor gällande budgetering inför Skolmusik 2020.