Image
Skolmusik är en musikfestival för skolelever och studerande. Festivalen 2021 ordnades digitalt och Festkonserten finns tillgänglig på Yle Arena. Nästa Skolmusikfestival ordnas 2024 i Tammerfors.
Inom kort kommer den nya hemsidan att lanseras!